Zajęcia prowadziła mgr Dorota Łapaj.

Zajęcia muzyczno-ruchowe jak sama nazwa wskazuje bazują na dwóch równoważnych elementach: ruchu i muzyce. Podczas tych zajęć dzieci na miarę swoich możliwości słuchają utworów muzycznych, śpiewają i ćwiczą mowę, grają na instrumentach, uczestniczą w zabawach ruchowych oraz w ćwiczeniach relaksacyjnych, a ponadto sami tworzą muzykę. Poprzez wyżej wspomniane aktywności, zajęcia te przygotowują dzieci do lepszego funkcjonowania emocjonalnego (wspólne działanie w tańcu i w zabawy przy muzyce, rozwija w dzieciach pozytywne zachowania i współdziałanie w grupie), intelektualnego (słuchanie piosenek, śpiew i gra na instrumentach ćwiczą pamięć, wzbogacają zasób słownictwa oraz wiedzę o otaczającym ich świecie, przyrodzie, tradycjach) i fizycznego (ćwiczenia i zabawy ruchowe rozwijają: koordynację ruchowo-wzrokowo-słuchową, skoczność, szybkość, wytrzymałość, zwinność, zręczność i gibkość) w przyszłości, czy to
w szkole, czy też w codziennym życiu. Na szczęście dzieci nie wiedzą, że podczas zabawy z muzyką uczą się tylu potrzebnych rzeczy. Przychodzą na zajęcia chętnie i doskonale się bawią, ponieważ wprowadzają one radosny nastrój
i dobre samopoczucie oraz dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.

W projekcie „Bajkowe przedszkole” do zrealizowania jest 300 godzin zajęć muzyczno-ruchowych. Zajęcia prowadzone są
z 4-osobową grupą w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Skip to content