Szkoła Patriotów

Szkoła Patriotów

W drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023 nasza szkoła włączyła się do wojewódzkiego projektu edukacyjnego Szkoła Patriotów organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. To patriotyczne przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach i postaciach z historii kraju i regionu.

Większość działań organizuje i koordynuje 18 Częstochowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku Tropiciele Przygód, która od niemal 50 lat działa prężnie w naszej szkole, reprezentując ją na terenie miasta i województwa.

W lutym zorganizowaliśmy Dzień Języka Ojczystego. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego – coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez Unesco 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów Uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka narodowego. Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. 21 lutego 2013 ruszyła nowa kampania społeczna: Język polski jest ą-ę. Jej celem jest obrona znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter. Akcję wspierają m.in. prof. Jerzy Bralczyk, Henryk Sawka i Jacek Bryndal, a patronuje jej Rada Języka Polskiego. 

Nasi Uczniowie wiedzą, że język polski to nasze dziedzictwo, nasza historia, nasza kultura.

Również w lutym zostaliśmy docenieni za zaangażowanie w akcję BohaterOn – włącz historię! w roku 2022. To ogólnopolska akcja mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Nazwa stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat wydarzeń i ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą. Uczniowie naszej szkoły przygotowali kartki z życzeniami dla Powstańców oraz uczestniczyli w spotkaniach online organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego

W marcu jak co roku uczciliśmy imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybraliśmy formę, która naszym Uczniom i Przedszkolakom sprawiła wielką frajdę – „Wąsy Marszałka”. Każdy z nas przez chwilę poczuł jak dumnie czuł się Piłsudski nosząc swoje duże piękne wąsy

 

Kwiecień to miesiąc wspominania wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Jak co roku włączyliśmy się do akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile”.

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Dlaczego żonkile? Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

 

W maju

  1. Wzięliśmy udział w akcji „Wywieś flagę” – w 2004 roku 2 maja ustanowiony został Dniem Polskiej Flagi.

2. Zorganizowaliśmy akademię patriotyczną dla społeczności naszej szkoły. Było pięknie, uroczyście i biało – czerwono.

3. Staliśmy się integralną częścią Lasu Korczakowskiego. Mamy nadzieję, że tak jak to zasadzone drzewo będzie rosło, tak i idee Janusza Korczaka będą również wzrastać w całej naszej społeczności. Idea Lasu Korczakowskiego powstała w 2020 roku z inicjatywy Muzeum Treblinka oraz Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Celem tego założenia jest upamiętnienie Janusza Korczaka, wszystkich osób z nim współpracujących oraz jego wychowanków, którzy zginęli w Obozie Zagłady Treblinka II.

W czerwcu szkolna Drużyna Harcerska Tropiciele Przygód wzięła udział w zlocie Hufca ZHP Częstochowa w Pająku.  To jedyna impreza w roku, gdzie wszystkie zuchy, harcerze oraz wędrownicy spotykają się na wspólnym apelu i prawdziwie harcersko podsumowują  swoje działania w zakresie służby dla drużyny, hufca, miasta, województwa i państwa.

Lipiec to miesiąc, w którym urodził się patron naszej szkoły Janusz Korczak.  (22 lipca 1878 roku). Mimo, że jest to okres wakacyjny – zawsze pamiętamy by zaakcentować tę datę!

Kilka dni wcześniej (15 lipca)  imieniny obchodzi Włodzimierz Zagórski – młody Harcerz, którego grobem opiekuje się nasza szkolna Drużyna Harcerska. Staramy się, aby tego dnia na grobie druha Włodka zostawić kwiaty i zapalony znicz.

 

1 sierpnia każdego roku pamiętamy o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wrzesień to nie tylko początek szkoły ale także pamięć o wydarzeniach z 1939 roku. Zawsze pamiętamy, żeby wspomnieć choć o rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Szczególnie teraz w świetle wydarzeń w Ukrainie ten dzień ma wyjątkowe znaczenie – poczuliśmy, że pokój nie jest nam dany raz na zawsze i zrozumieliśmy, że należy doceniać to co mamy

Wzięliśmy udział w wydarzeniu online organizowanym przez RODN WOM w Częstochowie – Narodowe czytanie powieści „Nad Niemnem”.

27 września nasza Drużyna Harcerska wzięła udział w Biegu Miejscami Pamięci Narodowej organizowanym przez Hufiec ZHP Częstochowa. Jego głównym celem było uczczenie 84. rocznicy powstania Szarych Szeregów i Polskiego Państwa Podziemnego, jak również promowanie aktywności fizycznej oraz  intelektualnej zgodnej z harcerskim systemem wychowawczym.

Październik rozpoczęliśmy Biegiem Orląt. Uczniowie do pokonania mieli dystans 1421 m. Ma to bezpośrednie odniesienie do wydarzeń z lat 1918 – 1919. W walkach o Lwów zginęło wtedy 1421 dzieci i młodzieży a najmłodszy – Janek Kukawski miał zaledwie 9 lat. To były Orlęta Lwowskie. Wydarzenie w naszej szkole odbyło się dzięki Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Szkoły Podstawowej nr 14 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.

Zakończyliśmy także tworzenie naszej małej szkolnej harcówki – miejsca związanego z obrzędowością harcerską. Zadbaliśmy o harcerki i patriotyczny charakter sali dobierając elementy wystroju i pomoce dydaktyczne, które będziemy wykorzystywać podczas zbiórek. Miejsce to ma także na celu przybliżać pamięć o historii Polski i wspomagać proces dydaktyczny na zajęciach języka polskiego, historii, geografii i WOS’ u.

W październiku rozpoczęliśmy coroczną zbiórkę artykułów spożywczych i szkolnych, aby wesprzeć Akcję Kresy.

W dniach 6-8 października dwie nauczycielki wzięły udział w warsztatach historycznych „Śladami Józefa Piłsudskiego na Wileńszczyźnie” organizowanych przez…… W czasie wyjazdu grupa nauczycieli z częstochowskich szkół odwiedziła Gimnazjum w Połukniu i Wilnie, cmentarze na Rossie i w Zułowie gdzie  zapalono znicze, złożono kwiaty i zorganizowano krótką uroczystość patriotyczną. Podczas integracyjnej kolacji z polską kulturą uczestnicy mieli okazję spotkać się z Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Prezesem Macierzy Szkolnej oraz trzema politykami reprezentującymi Polaków na Litwie. Na zakończenie szkolenia grupa zwiedziła zamek w Trokach

W drugim tygodniu miesiąca rozpoczynamy także przygotowania do akcji „Zapal znicz pamięci” oraz „Szkoła pamięta”. Przygotowaliśmy plan wyjść na cmentarze w celu uprzątnięcia grobów, a w ostatnim tygodniu Tropiciele Przygód odwiedzą groby znajomych, przyjaciół i harcerzy na wszystkich częstochowskich cmentarzach. zamieszczamy kilka fotek z tamtego roku gdyż wszystko dopiero przed nami

Cały czas wspieramy patriotyzm lokalny, który przejawia się przywiązaniem do miejsca zamieszkania często nazywanego „małą ojczyzną”.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych częstochowskich sportowców i mocno im kibicujemy – czasami osobiście na stadionie a czasami w domu przed telewizorami. Mamy w szkole fanklub Rakowa a na zajęciach kreatywnych robimy gadżety związane z drużyną.

 

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

2 października 2023

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content